Gün
Saat
Dakika
Saniye
DAVET MEKTUBU
Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Biyokimya Derneği İstanbul Şubesi olarak 15-16 Aralık 2023 tarihleri arasında S.B.Ü. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde “Beslenme ve Metabolizma” konulu uluslararası katılımlı bir sempozyum gerçekleştireceğiz. Geçen sene aynı aya denk gelen tarihlerde İstanbul Kent Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğumuz ilk sempozyum yoğun ilgi gördü, beslenme alanında yetkin hocalarımız kendi çalışma alanları ile ilgili olarak değerli bilgiler paylaştılar. Benzer şekilde, sözlü ve poster bildiri ile katılım sağlayan değerli hocalar, asistan ve öğrencilerimiz de toplantımıza zenginlik kattılar. Sonrasında, sunum ve bildiriler ‘Science Citation Index-Expanded’ (SCI-E) dizininde indekslenen Türk Biyokimya Dergisi ek sayısında yayımlandı.

Bu sene sempozyum açılış konuşmasını değerli hocamız Sn. Prof. Dr. Bingür Sönmez “Obezitenin kalp damar sistemine etkisi ve koroner by-pass ameliyatlarından sonra görülen erken komplikasyonlar” konulu konuşması ile yapacak. Konularında uzman olan konuşmacıların yer alacağı sempozyumda, beslenme ile inflamasyon ilişkisi, Omega-6 baskın diyet yağları, araşidonik asit ve inflamasyon ilişkisi, kronik inflamasyon, oksidatif stres ve SIBO ilişkisi, gıda katkı maddeleri ve kanser ilişkisi, bağırsak mikrobiyotası, beslenme ve kanser arasındaki ilişki, kanser tedavisi ve polifenoller, mikrobiyota metaboliti kısa zincirli yağ asitleri, metabolizmanın epigenetik kontrolü ve etkileri, beslenmenin epigenetik etkileri, uzun yaşama dair metabolik sırlar, beyin sağlığımız için nasıl beslenmeliyiz gibi ilgi çekici konular bulunuyor. Ayrıca, bariatrik cerrahi sonrası beslenme ve hasta seçimi ise ilgi çekici diğer konu başlıkları arasında yer alıyor. Beslenme düzenlenmesinde genetik testler, gıda takviyelerinin laboratuvar yansımaları ve kanser metabolizmasında kullanılan spesifik testlerin anlatılacağı konuşmalar ile de konuya laboratuvarcı gözüyle yaklaşmış olacağız.

Geçen yıl olduğu gibi sempozyum içeriği ile ilgili davetli konuşmacıların konuşma bildiri özetleri, sözlü ve poster bildiri olarak kabul edilen çalışmalar sempozyum programında yer alacağı gibi, Türk Biyokimya Dergisi’nde ek sayı olarak yayımlanacaktır.

Tüm değerli meslektaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla.
Doç. Dr. Cihan COŞKUN
TBD İstanbul Şube Başkanı
ORGANİZASYON KOMİTESİ
Başkanlar
Cihan Coşkun
Bilimsel Sekreterya
Hasip Çirkin
Oğuzhan Zengi
Habib Özdemir
Düzenleme Kurulu Bilimsel Kurul
Halit Tanju Besler Halit Tanju Besler
Cihan Coşkun Yegâne Güven
Ayliz Velioğlu Öğünç Ferhan Girgin Sağın
Özlem Unay Demirel Doğan Yücel
Yeşim Özdemir Cihan Coşkun
Soycan Mızrak Yeşim Özdemir
Habib Özdemir Soycan Mızrak
Oğuzhan Zengi Ayliz Velioğlu Öğünç
Meltem Boz Özlem Unay Demirel
Hasip Çirkin Berkin Özyılmaz Kırcali
Habib Özdemir
Oğuzhan Zengi
Meltem Boz
Hasip Çirkin
BİLİMSEL PROGRAM
Ana Salon

BİLİMSEL PROGRAM YAKINDA AÇIKLANACAKTIR

15 Aralık 2023
09:15 - 09:30
AÇILIŞ
Açılış Konuşmaları
 • TBD İstanbul Şubesi Başkanı - Cihan Coşkun
 • İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Koordinatör Başhekimi - Nurettin Yiyit
 • İstanbul Kamu Hastaneleri 6. Bölge Başkanı - Mustafa Namlı
 • İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı - Ebru Kale
15 Aralık 2023
09:30 - 10:00
AÇILIŞ KONUŞMASI
Açılış Konuşması Moderatör: Cihan Coşkun
 • Obezitenin kalp damar sistemine etkisi ve koroner by-pass ameliyatlarından sonra görülen erken mortalite - Bingür Sönmez
15 Aralık 2023
10:00 - 11:00
1. OTURUM
Moderatör: Alper Gümüş
 • Anti-inflamatuvar beslenme ve önemi - Soycan Mızrak
 • Beyin sağlığımız için nasıl beslenmeliyiz?-Aminoasitler ve mikrobesin kullanımı - Nuray Yazıhan
15 Aralık 2023
11:00 - 11:15
KAHVE ARASI
15 Aralık 2023
11:15 - 12:15
2. OTURUM
Moderatör: Oğuzhan Zengi
 • Diyet regülasyonunda genetik testlerin önemi - Yeşim Özdemir
 • Metabolizmanın epigenetik kontrolü ve beslenmenin epigenetik etkileri - Murat Cihan
15 Aralık 2023
12:15 – 13:15
ÖĞLE YEMEĞİ
 • Öğle Yemeği
15 Aralık 2023
13:15 – 14:15
3. OTURUM

Moderatör: Günnur Dikmen

 • Şeytan Üçgeni: Kronik inflamasyon-Oksidatif Stres - SIBO - Selahattin Kıyan
 • Gıda takviyelerinin klinik laboratuvar yansımaları - Aysun Bay Karabulut
15 Aralık 2023
14:15 – 14:30
KAHVE ARASI
15 Aralık 2023
14:30 – 15:30
UYDU SEMPOZYUM - BİRUNİ LABORATUVARI
Moderatör:Ebru Kale
 • Sağlıklı yaşamda gıda duyarlılıkları ve mikrobiyota - Semra Tamer Levent, Süreyya Şahinoğlu
15 Aralık 2023
15:30 – 16:30
4. OTURUM
Moderatör: Ayliz Velioğlu Öğünç
 • Gıda katkı maddeleri ve kanser ilişkisi - Fatih Gültekin
 • Uzun yaşamın metabolik sırları - Halef Okan Doğan
16 Aralık 2023
9:30 - 10:30
1. OTURUM
Moderatör: Hasip Çirkin
 • Kanser metabolizmasına biyokimyasal yaklaşım ve spesifik testler - Aslıhan Gürbüz
 • Kanser tedavisi ve polifenollere bakış - Oğuz Öztürk
16 Aralık 2023
10:30 - 10:45
KAHVE ARASI
16 Aralık 2023
10:45 - 11:45
UYDU SEMPOZYUM - AHENK LABORATUVARAI
Moderatör: Beyazıt Semih Yeşil
 • Histamin intoleransı - Hasan Alaçam
 • Gıda allerjisi ve gıda hassasiyet testleri - Faruk Pekgül
16 Aralık 2023
11:45 - 12:45
2. OTURUM
Moderatör:  Habib Özdemir
 • Bariatrik cerrahi sonrası beslenmede temel ilkeler - Umut Fırat Turan
 • Bariatrik ve metabolik cerrahide hasta seçimi - Mehmet Murat Çağ (Online)
16 Aralık 2023
12:45 – 13:45
ÖĞLE YEMEĞİ
 • Öğle Yemeği
16 Aralık 2023
13:45 -14:45
3. OTURUM

Moderatör: Filiz Akbıyık

 • Omega-6 baskın diyet yağları, araşidonik asit ve inflamasyon: Ne "biliyoruz"? - Mustafa Atasoy (Online)
 • Beslenme ve inflamasyonTanju Besler
16 Aralık 2023
14:45 – 15:00
KAHVE ARASI
16 Aralık 2023
15:00 - 16:00
4. OTURUM
Moderatör: Meltem Boz
 • Bağırsak mikrobiyotası & diyet örüntüsü ve kanser hakkında neler biliyoruz? - Dilşat Baş
 • Mikrobiyota metaboliti; kısa zincirli yağ asitleri - Fatma Hümeyra Yerlikaya Aydemir
SCIENTIFIC POGRAM
15 December 2023
09:15 - 09:30
OPENING
15 December 2023
09:30 - 10:00
OPENING SPEECH

Opening Speech

Moderatör: Cihan Coşkun

 • Effects of obesity on the cardiovascular system and early mortality after coronary bypass surgery - Bingür Sönmez
15 December 2023
10:00 - 11:00
SESSION 1
Moderatör: Alper Gümüş
 • Anti-inflammatory nutrition and its importance - Soycan Mızrak
 • How to eat for brain health - Amino acids and micronutrient utilization - Nuray Yazıhan
15 December 2023
11:00 - 11:15
COFFEE BREAK
15 December 2023
11:15 - 12:15
SESSION 2
Moderatör: Oğuzhan Zengi
 • The importance of genetic testing in dietary regulation - Yeşim Özdemir
 • Epigenetic control of metabolism and epigenetic effects of nutrition - Murat Cihan
15 December 2023
12:15 – 13:15
LUNCH
15 December 2023
13:15 – 14:15
SESSION 3
Moderatör: Günnur Dikmen
 • The Devil's Triangle Chronic Inflammation - Oxidative Stress - Selahattin Kıyan
 • Clinical laboratory reflections of food supplements - Aysun Bay Karabulut
15 December 2023
14:15 – 14:30
COFFFEE BREAK
15 December 2023
14:30 – 15:30
SATELLITE SYMPOSIUM - BİRUNİ LABORATORY
Moderatör:Ebru Kale
 • Food sensitivities and microbiota in healthy living - Semra Tamer Levent, Süreyya Şahinoğlu
15 December 2023
15:30 – 16:30
SESSION 4
Moderatör: Ayliz Velioğlu Öğünç
 • Food additives and cancer - Fatih Gültekin
 • Metabolic secrets of long lif - Halef Okan Doğan
16 December 2023
9:30 - 10:30
SESSION 1
Moderatör: Hasip Çirkin
 • Biochemical approach to cancer metabolism and specific tests - Aslıhan Gürbüz
 • A look at cancer treatment and polyphenols - Oğuz Öztürk
16 December 2023
10:30 - 10:45
COFFEE BREAK
16 December 2023
10:45 - 11:45
SATELLITE SYMPOSIUM - AHENK LABORATORY

Moderatör: Beyazıt Semih Yeşil

 • Histamine intolerance - Hasan Alaçam
 • Food allergy and food sensitivity tests - Faruk Pekgül
16 December 2023
11:45 - 12:45
SESSION 2
Moderatör:  Habib Özdemir
 • Basic principles of nutrition after bariatric surgery - Umut Fırat Turan
 • Patient selection in bariatric and metabolic surgery - Mehmet Murat Çağ (Online)
16 December 2023
12:45 – 13:45
LUNCH
16 December 2023
13:45 -14:45
SESSION 3
Moderatör: Filiz Akbıyık
 • Omega-6 dominant dietary fats, arachidonic acid and inflammation: What do we "know"? - Mustafa Atasoy (Online)
 • Nutrition and inflammationTanju Besler
16 December 2023
14:45 – 15:00
COFFEE BREAK
16 December 2023
15:00 - 16:00
SESSION 4
Moderatör: Meltem Boz
 • What do we know about gut microbiota & dietary patterns and cancer? - Dilşat Baş
 • Microbiota metabolite; short chain fatty acids - Fatma Hümeyra Yerlikaya Aydemir
Salon I-201 Sözlü Bildiriler
17 Aralık 2022
11:40 - 13:00
SÖZLÜ BİLDİRİLER 1. OTURUM (SALON I-201)

Moderatör: Habib Özdemir

 

 • Boron'un Metabolik Etkileri - Emel Serdaroğlu Kaşıkçı
 • Aşılı COVID-19 Hastasının 25(OH)D ve Serum IgG Seviyelerinin Değerlendirilmesi: Bir Olgu Çalışması  - Fatih Cesur
 • İleri Glikasyon Son Ürünleri ve Nükleer Faktör Kappa Beta'nın Diyabetik Komplikasyonlarla İlişkisi  - Muhammed Fevzi Kılınçkaya
 • Glutathione S-Transferase Gene Polymorphism, Oxidative Stress, Lipid Metabolism Disorders And Overweight in Androgenic Alopecia  - Abdüsselam Şekerci
 • Mikrobiyota için Yeni Bir Gösterge; Kısa Zincirli Yağ Asitleri ve Diyabet  - Beyza Nur Özkan
 • Soğuk Aglutinin Varlığına Bağlı Klinik ile Uyumsuz Hatalı Eritrosit İndeks Sonuçları – Mihriban Şimşek
 • İntraoperatif Paratiroid Cerrahisinde Kullanılan Parathormon Kitinin Analitik Performansının Değerlendirilmesi  - Havva Yasemin Çinpolat
 • Tip 2 Diyabetes Mellituslü Hastalarda Kalsiyum/Magnezyum Oranının Değerlendirilmesi - Kamile Yücel
17 Aralık 2022
14:00 - 15:20
SÖZLÜ BİLDİRİLER 2. OTURUM (SALON I-201)

Moderatör: Berkin Özyılmaz Kırcali, Meltem Boz

 

 • Evaluation of the DHP and DCHP administration on the liver metabolism associated with glucose and oxidative stress metabolism  - Duygu Aydemir
 • Lipemi İndeksinin Kan Lipid Fraksiyonlarıyla Olan İlişkisi  - Ayşe Beyza Bekgöz
 • Türkiye'de yaş gruplarına göre 25(OH) Vitamin D konsantrasyonlarındaki değişimler ve mevsimsel farklılıklar  - Murat Kaytaz 
 • Tip 1 Diabetes Mellitus Hastalarında Vitamin D, Vitamin B12 Ve Hemoglobin A1c Düzeylerinin Değerlendirilmesi  - Berna Bayır
 • Crohn Hastalığı Tedavisinde Trimetilamin-N-Oksit Düşürücü Diyet: Yeni Bir Seçenek Olur Mu?  - Sara Çıbık
 • Ulseratif Kolit Hastalarında Trimetilamin N-Oksit Düzeyinin Düşürülmesi Tedavi Edici Midir?  - Esranur Turgut
 • Otizm Spektrum Bozukluğunda Gastrointestinal Sistem Sorunları ve Tercih Edilen Beslenme Modelleri  - Hanim Şeyma Topuz
 • İki Farklı Dozda Beyaz Çay Verilen Obez Ratlarda Retroperitoneal Yağ Dokusundaki Makroskopik Değişiklikler - Hülya Kılıç Yılmaz
SEMPOZYUM BİLGİLERİ VE KAYIT

Online Katılım

Tüm Katılımcılar
300₺
 • Online katılımda kayıt alınacaktır ve her katılımcı forma kaydetmiş olduğu e-posta ile sempozyuma katılabilecektir. Katılımcıların internet altyapısı, teknik donanımları gibi durumlar katılımcının sorumluluğundadır ve sorumluluk Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu 2022, düzenleyici ve taraflarına ait değildir.
 • Online katılım kayıt son tarih 15.12.2022 17:00′ kadardır
 

TBD ÜYESİ

Uzman,
Öğretim Üyesi
1300₺

TBD ÜYESİ

Lisans, Yüksek Lisans,
Doktora, Uzmanlık Öğrencisi
1000₺

TBD ÜYESİ
OLMAYAN


Lisans Öğrencisi
300₺

TBD ÜYESİ
OLMAYAN

Yüksek Lisans,
Doktora, Uzmanlık Öğrencisi
500₺

TBD ÜYESİ
OLMAYAN

Uzman,
Öğretim Üyesi
1500₺

TBD ÜYESİ
OLMAYAN

Misafir Katılımcı
Akademisyen harici
1750₺

FİRMA
TEMSİLCİSİ


Firma Temsilcisi
2000₺
 • Belirtilen tüm kayıt ücretlerine KDV dahildir.
 • Tüm öğrencilerin belgelerini kayıt ödeme dekontu ile birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir, ibraz edilmediği takdirde kayıt ücreti farkı alınacaktır.
 • Dernek üyesi ücretlerinden faydalanmak için üyeliğin aktif ve son 2 yıl (2022-2023) dernek aidatının ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Kayıt ücretine dahil olanlar: Katılım sertifikası, sempozyum dökümanları.
 • Kayıt konfirmasyon mektubunuz kayıt ücretini ödemenizden sonra tarafınıza iletilecektir.

Hesap Adı:  Türk Biyokimya Derneği İktisadi İşletmesi

IBAN: TR59 0006 7010 0000 0098 8309 78

KAYIT İPTAL ŞARTLARI:

 • Kayıt konfirmasyon mektubunuz tarafınıza gönderildikten sonra 31.10.2023 tarihinden önce olan iptallerde kayıt ücretinin %75’i geri ödenir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde kayıt ücreti geri ödenmez.
 • Ödemelerinizi banka havalesi ile yapmanız halinde lütfen banka dekontunuzu info@beslenmevemetabolizma.com gönderiniz.
 • Banka dekontu açıklama kısmına mutlaka katılımcının isim – soyadı yazılmalıdır. Hesap Adı Türk Biyokimya Derneği İktisadi İşletmesi’dir. Açıklama bulunmayan dekontların işleme alınamamasından sempozyum organizasyonu sorumlu değildir
BİLDİRİ ÖZETLERİ

Son Bildiri Gönderim Tarihi Uzatılmıştır.

Bildiri Son Gönderim Tarihi : 10.12.2023

Bildiri Gönderim Kuralları:

 • Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Sempozyumu 2023’de, sözlü ya da poster bildiri olarak sunulmak üzere daha önce yayımlanmamış orijinal araştırmalar  gönderilebilir. Kongreye gönderilen tüm bildirilerde yeni üretilmiş veri ya da yazarlar tarafından literatür taraması dışında bilgiye katkı gerekliliği olup, derleme niteliğindeki bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcılar “Sunum Yapacak Yazar” olarak sadece bir sözel ve bir poster bildiri yollayabilirler. Bu kurala aykırı başvurular Bilimsel Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. Birden fazla sözel bildiri veya poster bildirisi gönderen Sunucu Yazarların gönderdikleri bildiriler, yazar tarafından düzeltme yapılmadığı takdirde bu kriter doğrultusunda Bilimsel Komite tarafından bilimsel değerlendirme puanına göre elenecek olup, yalnızca bir sözel ve bir poster sunum dikkate alınacaktır.
 • Bildirinin içeriği yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Komite veya Kongre Sekreterliği bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.
 • Bildiri özet formunuza e-posta adresinin doğru girildiğinden emin olunuz. Kongre Sekreterliği sizinle iletişim kurmak için girmiş olduğunuz e-posta adresini kullanacaktır.
 • Bildiri sistemine kayıt olurken kullandığınız e-posta adresine aktivasyon e-postası otomatik olarak gelecektir. Bildiri yüklemek için katılımcı aktivasyonunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. E-posta gelmediği taktirde “Spam/Gereksiz” klasörünü kontrol etmeyi unutmayınız.
 • Sisteme yüklenen bildirilerin durumunu “Bildiri Sistemi” aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.
 • Kabul edilen bildiri özetinin geçerlilik kazanması için sunucu yazarın kongre kayıt ücretini ödeyerek kayıt işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Kayıt olmamış sunucu yazarların bildiri özetleri Bilimsel Program’a dahil edilmeyecektir.
 • Sunucu yazar, kongreye katılarak sunumunu gerçekleştirmek zorundadır. Aksi durumda:
  • Katılım ve sunum sertifikası verilmeyecektir.
  • Bildiri özeti, Kongre özet kitabına dahil edilmeyecektir.
  • Türk Biyokimya Dergisi // Turkish Journal of Biochemistry ek sayısında yayımlanmayacaktır.
 

Komite tarafından belirlenen tarihlere uyulmasını önemle rica ederiz.

Özet Metninin Hazırlanması:

 • Bildirinizi sisteme girerken, lütfen yazım hatalarından kaçınınız, yazarların sıralamalarına dikkat ediniz.
 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacaktır.
 • Aşağıda listenen konular arasından, bildiri özetinizin ait olduğu kongre konusunu seçmeyi lütfen unutmayınız.
 • Sunumlar sözlü bildiri ya da poster bildirisi olarak yapılabilecektir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Komite bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
 • Bildiri özetinizin başlığı büyük harflerle yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 150 karakteri geçmemelidir.
 • Yazar isim ve soyadları tam olarak yazılmalı ve sıralamalara dikkat edilmelidir.
 • Bildiri özet metni, her dil için en fazla 250 kelime olacaktır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
 • Özet gövdesi, Türkçe: “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç” ; İngilizce: “Objectives”, “Materials and Methods”, “Results” ve “Conclusions” olarak yapılandırılacaktır.
 • Türkçe özette Türkçe karakterler, İngilizce özette İngilizce karakterler kullanılmalıdır.
 • Bildiri özetlerine resim, tablo ya da grafik konulmayacaktır.
 • Bildirinizle ilgili anahtar sözcükler özet metni içerisinde belirtilmelidir. En az 1, en fazla 5 adet anahtar sözcük girilmelidir ve virgül ile ayrılmalıdır.
  1. Poster boyutları: 70 (yatay) x 100 (düşey) cm ve tek parça halinde olmalıdır.
  2. Başlık ve yazar bilgileri: Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir.

Kabul edilen ve kaydı tamamlanan tüm ingilizce özetler, SCI-E ve başka pek çok indekste yer alan Türk Biyokimya Dergisi // Turkish Journal of Biochemistry ek sayısında yayımlanacaktır.

SPONSORLAR
ALTIN SPONSORLAR
GÜMÜŞ SPONSORLAR
İLETİŞİM
mail: info@beslenmevemetabolizma.com